Welkom bij het Psychotherapeuten Team Bussum

Psychotherapeuten Team Bussum, opgericht in 1982, is een maatschap van zes vrijgevestigde psychotherapeuten. Drie van de psychotherapeuten richten zich op volwassenen en ouderen, drie zijn kinder- en jeugdpsychotherapeuten.

U kunt bij ons terecht voor Basis-GGZ (lichte tot matige problemen) en voor Specialistische-GGZ (complexe problemen), en voor problemen die niet onder verzekerde zorg vallen.

Wij bieden individuele therapie en relatietherapie voor volwassenen en ouderen, en individuele therapie voor kinderen en jongeren (waar onder speltherapie). Tevens bieden wij ouderbegeleiding en gezinstherapie. Zo nodig is er samenwerking met andere deskundigen.Foto van de voorkant van de praktijk

Voor collegae zijn we beschikbaar voor consulatie, supervisie en leertherapie.

Wat betreft scholing en ervaring zijn wij breed georiënteerd en werken we allen al jaren als gekwalificeerde psychotherapeuten. Ieder van ons is in het overheidsregister "Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg" (BIG) geregistreerd als klinisch psycholoog, psychotherapeut en / of gezondheidszorg-psycholoog. Tevens heeft elk van onze mederwerkers een wettelijk verplicht Kwaliteitsstatuut; deze zijn hier te vinden.

Er is een psychiater als consulent aan ons team verbonden. Er kan alleen sprake zijn van een psychiatrisch consult voor iemand die bij ons in psychotherapie is.

In ons privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met informatie over personen, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Samen werkt: met u, met jou en met elkaar.