Kosten

Vergoede zorg

Voor volwassenen

Psychotherapeuten die werken met volwassenen (18+) en voldoen aan de registratie-eisen van de overheid krijgen van zorgverzekeraars een contract aangeboden. Met contracten wordt psychotherapie in de basisverzekering vergoedt als u hiervoor een verwijzing heeft van uw huisarts voor Generalistische Basis GGZ (= B-GGZ) of Specialistische GGZ (= S-GGZ). Dit betekent dat u dan alleen de kosten van het algemeen wettelijk verplichte eigen risico van de ziektekostenverzekering, en een eventueel door u zelf verhoogd eigen risico, betaalt. De verwijzing van uw huisarts is nodig omdat deze verwijzing bepaalt dat het om verzekerde zorg gaat. B-GGZ is voor (relatief) lichte tot matige problemen, S-GGZ voor complexe problemen.

De psychotherapeuten van ons team hebben met alle verzekeraars een contract gesloten voor B-GGZ en S-GGZ, met uitzondering van:

Voor kinderen, jongeren en hun ouders

Psychotherapie voor kinderen, jongeren (18-) en hun ouders valt sinds 2015 onder de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente. De psychotherapeuten in ons team die werken met kinderen en jongeren hebben contracten met de gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek en een heel aantal omliggende gemeenten. Als u een verwijzing heeft van uw huisarts voor B-GGZ of S-GGZ voor uw kind (tot 18) en u woont in één van deze gemeenten, dan wordt de zorg voor uw kind en voor u als ouder vergoed via de gemeente.

Vergoedingensystematiek

Vergoeding bij de S-GGZ vindt plaats door middel van een zogenaamde Diagnose Behandeling Combinatie: een DBC. Een DBC duurt maximaal een jaar, en kan zo nodig verlengd worden. In een DBC wordt tijd (in minuten) geregistreerd: de gesprekken, en ook andere tijd zoals tijd van verslaglegging en overleg. Het adviestarief van een DBC wordt bepaald door de hoeveelheid geregistreerde tijd en door de zogenaamde "productgroep". De productgroep wordt gebaseerd op hoe de problemen waarmee u in psychotherapie komt geclassificeerd kunnen worden. De meest gebruikte productgroepen zijn stemming-, angst-, posttraumatische stress- en (trekken van) persoonlijkheidsstoornissen.

De vergoeding bij de B-GGZ wordt gebaseerd op adviestarieven per drie productgroepen: kort, midden en intensief. Voor alle landelijke adviestarieven (van de Nederlandse Zorgautoriteit) geldt dat verzekeraars en gemeentes hiervan afwijken door minder te betalen. Dit variëert van ca. 75% tot 97% van het landelijk adviestarief. U merkt hier verder niets van, wij helaas wel.

Zelf betalen

Sommige problemen vallen niet onder de verzekerde zorg in de basisverzekering. U kunt dan uw psychotherapie soms, (deels) via een aanvullende verzekering vergoed krijgen. Dit kunt u zelf nakijken. U kunt ook uw psychotherapie helemaal zelf betalen, bijvoorbeeld omdat u geen (of geen hierbij passende) aanvullende verzekering heeft of omdat u geen gebruik wilt maken van de verzekering wanneer u niet wilt dat de verzekering op de hoogte is van uw hulpvraag. Als u uw psychotherapie zelf betaalt gaat dit niet via het bovenbeschreven DBC-systeem, maar per sessie. De tarieven hiervoor zijn:

Partner-relatie-therapie

Partner-relatieproblemen vallen niet meer onder verzekerde zorg. Als u voor relatieproblemen hulp zoekt moet u deze hulp zelf betalen.

Als er individuele problemen zijn waarvoor uw huisarts u en/of uw partner een verwijzing voor B-GGZ of S-GGZ heeft gegeven en partner-relatie-therapie geïndiceerd is als onderdeel van deze psychotherapie, valt partner-relatie-therapie wel onder verzekerde zorg.

Afzeggen of niet komen op een afspraak

Een afspraak afzeggen of verzetten kan telefonisch. U kunt hierbij zo nodig het antwoord apparaat inspreken. Als u minder dan 24 uur van te voren een afspraak afzegt, of als u niet komt op de afspraak, wordt dit als volgt in rekening gebracht:

Hierbij geldt dat de reden dat u (of uw kind) niet gekomen is of dat de afspraak te laat afgezegd is er niet toe doet. Deze regel geldt voor zelfbetalers en voor mensen die van de verzekering gebruik maken. Een no-show-rekening kan niet ingediend worden bij een verzekering.