Links

Hieronder vind u enkele links naar relevante websites.

Overheidsregelingen

De psychotherapeuten van ons team zijn ingeschreven in het register "Beroepen voor Individuele Gezondheidszorg" (BIG register) als psychotherapeut, als klinisch psycholoog en als gezondheidszorgpsycholoog. Registratie en herregistratie in dit register gebeurt op grond van opleiding, ervaring en nascholingseisen. We zijn gebonden aan de regels vastgelegd in de WGBO, de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Beroepsverenigingen

Conform de BIG-registraties houden wij de geldende beroepsethiek en beroepscode. We zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Pyschologen en Psychotherapeuten (LVVP). We zijn hierdoor gehouden aan de kwaliteitscriteria voor beroepsuitoefening van de LVVP. Voor LVVP-leden is visitatie elke vijf jaar verplicht. Deze visitatie wordt gedaan door psychotherapeuten die zijn aangesteld als visiteur door de LVVP. Tijdens de visitatie worden onder andere dossiers van cliënten steekproefsgewijs onderzocht (niet inhoudelijk maar procedureel). Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit met uw therapeut bespreken. Voor meer algemene informatie over psychotherapie kunt u naar deze sites:

Meest relevante specialistische psychotherapieverenigingen