Therapeuten

Het team bestaat uit vijf (psycho)therapeuten.

Groepsfoto

Psychotherapeuten voor volwassenen

Mevrouw J. Goederee (Prien - 1969) is sinds 2003 lid van ons team. Prien Goederee is afgestudeerd als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Vóór 2003 was zij werkzaam binnen diverse afdelingen van een grote GGZ-instelling (o.a. opname, kliniek, polikliniek en ambulante zorg). Haar werkwijze is overwegend cliëntgericht. Naast haar werk als psychotherapeut is Prien rapporteur Pro Justitia. Zij is Big-geregistreerd psychotherapeut, klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog.

Mevrouw L.M. Gijsen (Loes - 1961) werkt sinds 2010 bij ons. Zij is afgestudeerd als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Loes Gijsen is opgeleid als cliëntgericht psychotherapeut en als gedragstherapeut. Loes heeft een ruime ervaring als psycholoog en psychotherapeut bij verschillende instellingen en op verschillende gebieden. Zij was lange tijd werkzaam bij de afdeling Psychotrauma van PsyQ in Den Haag. Loes is Big-geregistreerd psychotherapeut, klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog.

Therapeuten voor kinderen en jongeren

Mevrouw E.E.L.P. Dielis (Eva - 1984) is sinds 2018 lid van ons team. Eva Dielis is afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog en pedagoog en zij heeft zich daarna gespecialiseerd tot kinder - en jeugdpsychotherapeut. Eva is sinds 2009 werkzaam bij een ambulante instelling voor zowel jeugdzorg als jeugd-GGZ. Eva is BIG-geregistreerd psychotherapeut.

Mevrouw N. H. Everard-Hinse (Nicoline - 1951) is sinds 1996 lid van ons team. Nicoline Everard studeerde af in de orthopedagogiek en heeft zich daarna gespecialiseerd tot kinder- en jeugdpsychotherapeut en systeemtherapeut. Nicoline is voor 1996 bij diverse instellingen in de jeugdgezondheidszorg werkzaam geweest. Naast haar werk als psychotherapeut is zij visiteur van de NVVP. Nicoline is BIG-geregistreerd psychotherapeut, klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog.

Mevrouw L.C. Klein (Linda - 1973) werkt sinds 2009 bij ons team. Linda Klein is als Klinisch Psycholoog gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychotherapie. In haar werk maakt zij onder andere gebruik van spelpsychotherapie, EMDR en hechtingsgerichte systeemtherapie. Ze is voordat zij bij ons kwam werkzaam geweest bij afdeling Jeugdzorg van een landelijke GGZ instelling. Zij is supervisor en leertherapeut voor de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) en docent bij de RINO voor de Spelpsychotherapie opleiding. Linda is BIG-geregistreerd klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog.

De voor elk van onze medewerkers goedgekeurde kwaliteitsstatuten kunt hier vinden.