Psychotherapie voor volwassenen en ouderen

In enkele gesprekken wordt er met u geïnventariseerd waarvoor u komt, hoe uw leven is geweest en hoe u nu leeft. U wordt ook gevraagd vragenlijsten in te vullen en aan de ROM (klik voor meer info) mee te doen. Deze gesprekken worden afgerond met een therapieplan. Dit plan is een richtlijn voor een zoektocht dat bijgesteld kan worden tijdens de therapie.

Wij vragen schriftelijke toestemming om kort uw huisarts of uw verwijzer te berichten waarvoor u komt en of er psychotherapie zal volgen, en om bij afsluiting een kort bericht te sturen over het verloop van de psychotherapie. U bent niet verplicht deze toestemming te geven.

Psychotherapie

Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie is de basis van ons werk. Daarnaast zijn wij sterk beïnvloed door psychodynamische ontwikkelingstheorieën en theorieën over interactiepatronen. Ook maken we gebruik van gebruik van Emotion Focussed Therapy, Emotionally Focussed Therapy, EMDR en gedragstherapie. In principe begint u elk gesprek met wat voor u op dat moment belangrijk is. De psychotherapeut helpt u stil te staan bij uw gevoelens, achterliggende gedachten en associaties, en helpt de betekenis van wat u voelt en denkt te onderzoeken.

Foto van een spreekkamer

Frequentie

Individuele psychotherapie-gesprekken vinden over het algemeen eenmaal per week plaats. Partner-relatie-therapie vindt meestal eenmaal per twee weken plaats. In overleg kan de frequentie gewijzigd worden.

Afsluiting en duur

Een therapie kan veel sneller gaan dan men aanvankelijk verwacht, maar ook aanzienlijk langer duren. De cliënt bepaalt meestal zelf de duur van de therapie. De duur kan variëren van enkele weken tot enkele jaren.